Güçlendirme Projeleri
1. Güçlendirme İçin Genel Bilgiler
Sorular bölümüne geçmeden, öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bir binanın güçlendirilmesi hastanın doktora götürülmesine benzer. Doktor nasıl ki hastaya gerekli muayene ve tetkikleri yapmadan tedavi için ilaç veremez ise, binalar için de aynı durum geçerlidir. Hiçbir mühendis; bir binanın beton dayanımı, donatı miktarı ve rölevesini almadan binanın deprem performansı hakkında olumlu yada olumsuz bir görüş belirtemez.
2. Güçlendirme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
2.1. Her Binanın Güçlendirmesi Aynı mıdır?
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz sebeplerden dolayı, her yapıda farklı tedavilere ihtiyaç duyulur. Bazı binalar zaten yönetmeliklere uygun tasarlanmış ve yapımı esnasında mühendislik hizmeti almıştır. Dolayısıyla bu tip binalarda güçlendirme maliyeti diğer binalara göre ya hiç yoktur, ya da çok düşüktür.
2.2. Güçlendirme Maliyeti Ne Kadardır?
Yapının yapım yılı ve statik durumuna göre gerekli görülen güçlendirme maliyeti; 150TL/m2 ile 400TL/m2 arasında değişmektedir. Net rakam ancak binanın detaylı incelenmesi ve Güçlendirme Statik Projesinin hazırlanmasından sonra ortaya çıkacaktır.
2.3. Binanın Tamamının Güçlendirilmesi Gerekli midir?
Yapının yapım yılı, kullanılan beton kalitesi ve mühendislik hizmeti almış olup olmamasına göre yapıda ihtiyaç duyulan güçlendirme miktarı değişiklik göstermektedir. Bazı binalarda sadece zayıf katlarda güçlendirme yapılması yeterli olur iken, bazılarında binanın bütün katlarında güçlendirme gerekli olabilir. Güçlendirme kararı, yapıyı inceleyen mühendislik firması tarafından verilmektedir.
2.4. Binam için Riskli Yapı Kararı Alındı, Ne Yapabilirim?
Bir yapı için, hızlı inceleme yöntemleri kullanılarak çıkartılan "Riskli Yapı Kararı" bağlayıcı niteliktedir. Hak sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır, ancak akabinde yapılan inceleme esnasında usulen bir hata bulunmuyor ise büyük olasılıkla sonuçsuz kalacaktır. Bu karar çıktıktan sonra hak sahiplerinin usulen iki alternatifi bulunmaktadır.
1. Yapının 60 gün içerisinde belediye tarafından yıkımı sağlanabilir
2. Hak sahipleri yöneticiye 60 gün içerisinde yetki vererek, binanın güçlendirilmesi yönünde "Güçlendirme Projesi"nin hazırlanmasını sağlayabilirler.
Eğer hak sahipleri binanın yıkılması yerine binanın kullanıma devam etmek istiyorlarsa, bu karar çıktıktan sonra mutlaka güçlendirme yaptırmaları gereklidir.
2.5. Kolonumda Çatlaklar Mevcut, Ne Yapabilirim?
Yapısal elemanlarda; özellikle kolon ve kirişlerde tespit edilen çatlaklar büyük önem arz eder. Ancak bunun tehlikeli bir durum oluşturup oluşturmadığı, çatlağın derinliği ile alakalı bir durumdur. Eğer çatlak sadece sıva ve boya katmanında yer alıyorsa, büyük ihtimalle önemli bir yapısal sorun yoktur. Ancak çatlak, sıvanın kaldırılmasından sonra betonarme içinde de devam ediyorsa mutlaka bir mühendisin inceleme yapmasında fayda vardır.
2.6. İskanım yok, güçlendirme yapabilir miyim?
Güçlendirme işlemi yeni bir binanın yapımı esnasındaki yasal sürece tabidir. Dolayısıyla; belediyelerin özel izinleri olmadan, iskanı olmayan bir binaya tadilat yapılması mümkün değildir.
2.7. Güçlendirme Ruhsatı İçin Neler Gereklidir?
Bir yapının güçlendirme ruhsatı alabilmesi için aynen yeni bir binanın yapımındaki süreçler geçerlidir. Bu sebeple yapının aşağıdaki projelerinin yapılması gereklidir.
Mimari Röleve ve Güçlendirme sonrası Projesi
Statik Röleve ve Güçlendirme Uygulama Projesi
Zemin Etüd Raporu
Her kattan en az üç adet alınmış beton karotu
Donatı okuması ve pas payı kontrol raporları
ediyorsa mutlaka bir mühendisin inceleme yapmasında fayda vardır.
2.6. İskanım yok, güçlendirme yapabilir miyim?
Güçlendirme işlemi yeni bir binanın yapımı esnasındaki yasal sürece tabidir. Dolayısıyla; belediyelerin özel izinleri olmadan, iskanı olmayan bir binaya tadilat yapılması mümkün değildir.
2.7. Güçlendirme Ruhsatı İçin Neler Gereklidir?
Bir yapının güçlendirme ruhsatı alabilmesi için aynen yeni bir binanın yapımındaki süreçler geçerlidir. Bu sebeple yapının aşağıdaki projelerinin yapılması gereklidir.
Mimari Röleve ve Güçlendirme sonrası Projesi
Statik Röleve ve Güçlendirme Uygulama Projesi
Zemin Etüd Raporu
Her kattan en az üç adet alınmış beton karotu
Donatı okuması ve pas payı kontrol raporları
Copyright (c) 2017 www.burtem.com